Джи Вилкс (Big Black Boots) при уч. L-TUNE, ИЛЬЯ КИРЕЕВ, МС CHECK — LIVE / г. Москва, Клуб FM CLUB / 10 февраля 2012 [INFO Sekira Bro.]

Джи Вилкс (Big Black Boots) при уч. L-TUNE, ИЛЬЯ КИРЕЕВ, МС CHECK — LIVE / г. Москва, Клуб FM CLUB / 10 февраля 2012 [INFO Sekira Bro.]

Джи Вилкс (Big Black Boots) при уч. L-TUNE, ИЛЬЯ КИРЕЕВ, МС CHECK — LIVE / г. Москва, Клуб FM CLUB / 10 февраля 2012 [INFO Sekira Bro.]

Sekira Bro. : http://vkontakte.ru/sekirabro ,
http://sekirabro.promodj.ru/